Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Föreningen Ludvika Gymmix

Följ

Ludvika Gymmix

Följ oss för uppdateringar
Följ

Vi använder cookies för att ge dig bästa upplevelsen. Läs vår cookiepolicy här. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner du denna.

Okej
Föreningen Ludvika Gymmix
Föreningen Ludvika Gymmix

Kontaktinformation

Namn Föreningen Ludvika Gymmix
Adress C/o Modern Ekonomi, Engelbrektsgatan 9
Postadress 77131 Ludvika
E-post ludvikagymmixgymnastik@outlook.com
Orgnr 883800-7063
Kontonr 5393-3040

Om Föreningen Ludvika Gymmix

Ludvika Gymmix erbjuder gruppbaserad träning för både vuxna och barn

Majoriteten av våra pass finns tillgängliga i Rackethallen vid Lorensbergaskolan på Bilvägen 6 i Ludvika.
Undantag gäller Medelgympa (som hålls i F-hallen, Sporthallen), Vattengympa (finns tillgänglig i Grängesbergs badhus) och Barngympan (finns tillgängliga enligt information under fliken Barngympa).

Kontakt
Har du allmänna frågor, maila gärna: ludvikagymmixgymnastik@outlook.com
För fakturor eller frågor gällande fakturor: Lagymmix.faktura@gmail.com

Adress
Föreningen Ludvika Gymmix
c/o Modern Ekonomi
Engelbrektsgatan 9
77131 Ludvika


LUDVIKA GYMMIX VÄRDEGRUND

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att träna. Föreningen vill bedriva och utveckla all verksamhet så att alla deltagare ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för verksamheten. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, i vår förening.

Policy
Demokrati, öppenhet och lyhördhet är en förutsättning för tränande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Ludvika Gymmix verkar även mot tobak, doping och osundhet samt mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför träningslokalerna.


Vanliga frågor och svar om Internetbokning

1. Hur långt fram kan jag boka mig?
Du kan boka dig 2 veckor i taget.

2. Hur nära inpå passet kan jag boka mig?
Bokningen till passet stänger 1h före passets början. Om du kommer obokad kan du träna i mån av plats. Det är dock extra viktigt att du kontrollerar passet i boka-pass.se/ludvikagymmix innan du åker till träningen om du är obokad. Om passet skulle ställas in meddelas endast bokade deltagare.

3. Hur nära inpå passet kan jag avboka mig?
Avbokningen till passet stänger 1h före passets början. Om du missar att avboka dig 2 gånger så kommer du att debiteras med en extra bock i ditt träningskort.

4. Hur byter jag lösenord?
Du loggar in och högst upp finns en flik som heter ”byt lösenord”. Tryck där.

5. Om någon vill prova på, hur gör den då?
Det bästa är att den som vill prova på hör av sig och får en egen användare. Om personen inte vill fortsätta på Gymmix kan användaren sedan plockas bort om så önskas. Annars kan den som prova på gå till passet och meddela värden på plats. Man kan då prova på i mån av plats på aktuellt pass.

6. Jag har glömt mitt lösenord och kommer inte in?
Skicka ett sms till Per, så fixar han det. 070-568 87 28.

7. Kan jag boka åt en kompis?
Din användare kan endast boka en deltagare per pass. Men vill du inte gå själv kan du självklart boka åt en kompis (och denna säger sedan ditt namn till värden på plats).

8. Kan jag dyka upp bara ifall jag ser att det finns platser kvar?
Absolut! Se lite extra info gällande detta i fråga 2.

9. Jag har bytt emailadress, hur ändrar jag den?
Du loggar in och sedan går du in under ”personuppgifter” högst upp, där kan du ändra telefonnummer, emailadress, adress och namn utifall något inte stämmer.

10. Hur bokar man pass?
Klicka på det passet du vill gå på. Tryck på ”boka” – du är nu bokad.

11. Hur avbokar man pass?
Klicka på det passet du är bokad på. Tryck på ”avboka” – du är nu avbokad.

12. Jag har lite krångel med sidan, vad kan det vara för fel?
Sidan fungerar inte så bra med äldre version av Internet Explorer. Prova i Chrome eller Firefox exempelvis.

13. Jag har ingen användare?
Maila per.sollen@outlook.com eller skicka ett sms till 070-568 87 28.

14. Vikten av att boka och avboka sig på pass
Det krävs 3 deltagare för att pass ska genomföras. Är det färre bokade deltagare på ett pass då det återstår en timme tills passet börjar, ställs passet in. Därför är det viktigt att avboka/boka sig i tid! Se extra info i fråga 2.

Övriga frågor? Maila per.sollen@outlook.com eller skicka ett sms 070-568 87 28


LUDVIKA GYMMIX STYRELSE

Ordförande
Kerstin Nilsson
072-222 55 02
kerstin.ml72.nilsson@gmail.com

Vice ordförande
Karin Fredriksson
070-781 06 30
fredrikssonkarin@live.se

Kassör
Camilla Ekehov
073-059 20 99
camilla.ekehov@gmail.com

Sekreterare
Mariella Andersson
072-216 70 68
andersson.mariella@gmail.com

Materialansvarig och medlemsansvarig
Per Sollén
070-568 87 28
per.sollen@outlook.com

Bidragsansvarig
Sandra Wennström
073-568 33 48
sandrawennstrom@hotmail.com

Hemsideansvarig och ansvarig för sociala medier
Sandra Wennström
073-568 33 48
sandrawennstrom@hotmail.com

Mathilda Johansson
070-367 64 83
h.mathildajohansson@gmail.com

Utbildningsansvarig
Vakant

Suppleant
Johnny Lönnström
070-237 37 69
j.leab@telia.com

Suppleant
Luba Lönnström
070-552 37 69
j.leab@telia.com

FADDRAR

Barninstruktörsfadder
Vakant

Värdfadder
Julia Hellsing

VILL DU ARBETA I VÅR FÖRENING?
Ludvika Gymmix är en ideell förening som vänder sig till barn och vuxna som vill röra på sig. Vill du vara med att utveckla den framåt? Eller känner du någon som är intresserad? Kontakta någon i valberedningen, se kontaktinfo nedan.

Valberedningen
Vakant

VakantINTEGRITETSPOLICY FÖRENING LUDVIKA GYMMIX

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Föreningen Ludvika Gymmix, org nr 883800-7063, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och träningsavgifter m.m.).

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration
• Deltagande i föreningens träningsverksamhet
• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
• Licenshantering
• Ansökan om bidrag
• Sammanställning av statistik och uppföljning
• Utbildningar arrangerade av föreningen
• Kontakt med medlem
• Besök på vår hemsida
• Publicering av material på hemsida och sociala medier
• Tillträdesförbud (om tillämpligt)
• Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.


Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal
Licenshantering Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning,
annars samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning

Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag, kontakta då medlemsansvarig.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter, kontakta då medlemsansvarig.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter via e-post ludvikagymmixgymnastik@outlook.com

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen via e-post: ludvikagymmixgymnastik@outlook.com


STADGAR

För den ideella föreningen Föreningen Ludvika Gymmix med hemort i Ludvika kommun. Bildad den 2 maj 1972.
Stadgar senast fastställda och reviderade av årsmötet den 26 mars 2017.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1 ÄNDAMÅL

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar)
Föreningen ska bedriva följande idrotter: alla former av motionsgymnastik och liknande träningsformer för både barn och vuxna.
Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

§2 TILLHÖRIGHET

Föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhör dessutom Dalarnas Gymnastikförbund.
Föreningen är skyldig att följda nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

§3 BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§4 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare.

§5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. 31 december.

§6 STADGETOLKNING M.M.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§7 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§8 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelse arkiv eller motsvarande.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, skall omedelbart tillställas Svenska Gymnastikförbundet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§9 MEDLEMSKAP

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.
För medlemskap gäller betald medlemsavgift

§10 AVGIFTER

Medlem erlägger en medlemsavgift som fastställs av årsmötet och betalas per kalenderår vid första träningstillfället. Medlem erlägger en träningsavgift som fastställs av styrelsen. Medlemskap krävs för att delta i föreningens aktiviteter.
Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§11 UTESLUTNING M.M.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

§12 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§13 TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmöte skall av styrelsen senaste två veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna via föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

§14 FÖRSLAG TILL ÄRENDE ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§15 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT PÅ ÅRSMÖTET

Medlem som under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§16 BESLUTFÖRHET

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§17 BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- och nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Vid votering bestäms utgången – utom i frågor som omnämns i §7 och §8 genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§18 VALBARHET
Arbetstagare inom föreningen får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedning eller till revisor i föreningen.

§19 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän, som tillsammans med ordföranden skall justera mötesprotokollet, och rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande kalenderår
10. Fastställande av styrelsearvoden
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Val av a/ styrelsens ordförande för en tid av 1 år
b/ halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c/ två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
d/ två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, i detta val får ledamöter ej deltaga
e/ tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en ska vara sammankallande
f/ ombud till SDF-möten och andra eventuella möten där föreningen har rätt att representera med ombud

14. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst 4 veckor före mötet.

15. Övriga frågor

§20 EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse till extra årsmöte skall kungöras via föreningen hemsida..
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt förgående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §15 och §16.

VALBEREDNING

§21 SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av sammankallande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen skall senast sex veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut om de vill kandidera för nästa mandattid Valberedningen har rätt att fortlöpande ta del av föreningens styrelseprotokoll.

REVISORER

§22 REVISION

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 28 dagar före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 10 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

§23 SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande samt fyra till sju ( 4-7 ) övriga ledamöter och två (2) suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Ledamoten får utses till befattning inom styrelsen.

§24 STYRELSENS ÅLIGGANDEN

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att
* Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
* Verkställa av årsmötet fattade beslut
* Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
* Ansvara för och förvalta föreningens medel
* Tillställa revisorernas räkenskaper m.m. enligt §22
* Förbereda årsmötet

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordförande skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningens bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandes ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

Övriga ledamöters åligganden beskrivs i av styrelsen beslutade befattningsbeskrivningar. Befattningsbeskrivningar skall finnas för styrelsens alla ordinarie ledamöter.

§25 KALLELSE, BESLUTMÄSSIGHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstningen får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordförande i enighet med kassör och sekreterare (AU) ta beslut av ekonomisk art upp till 5000 kronor. Detta beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

TVIST

§26 SKILJEKLAUSUL

Talan i tvist mellan medlem och förening får inte väckas vid allmän domstol.
Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller
SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd